OVERLIJDENSBRIEF ONTVANGEN PER E-MAIL

In het verleden ging een overlijden in een dorp niet ongemerkt voorbij. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur en iedereen kreeg een paar dagen later een doodsbrief in de brievenbus.

Tijden veranderen echter. Het gebeurt nu meer dan eens dat mensen vernemen dat een vroegere buur of kennis in het dorp is overleden en eventueel begraven zonder dat men hiervan op de hoogte was. Een overlijdensbericht wordt altijd opgehangen aan de pastorij maar niet iedereen passeert daar regelmatig.

Daarom bieden wij u de mogelijkheid om in de toekomst een overlijdensbericht per mail te ontvangen. U stuurt daarvoor een mailtje naar parochiewortel@telenet.be. U vermeldt als onderwerp ‘Overlijdensbericht per mail’ en verder uw naam, adres en telefoonnummer. Bij een overlijden ontvangt u dan in de toekomst het overlijdensbericht in uw mailbox. Door deze eigentijdse aanpak bent u voortaan wel tijdig op de hoogte van een overlijden.

Moest u later van deze dienstverlening geen gebruik meer willen maken, dan kan u dit met een eenvoudig mailtje naar bovenstaand mailadres laten weten.

 Vanwege het parochieteam van Wortel

HEILIG zijn we al (op zielsniveau),

nu wordt het tijd dat we voor die WONDEREN gaan zorgen (hier op de Aarde)!


'Mijn geliefde ...' - brief aan de mensen

Marcel Verhelst - Kerk & Leven - 5 nov. 2014


Je wordt alleen maar beperkt door je eigen overtuigingen. De grenzen die je ziet, zitten in je eigen hoofd.


Verander de wereld, begin bij jezelf.

De wereld die we zien is het resultaat van onze gezamenlijke overtuigingen en veronderstellingen. We kunnen maar een begin maken met verandering, door die van onszelf onder de loep te nemen en te bevragen.

Einstein: "Wie de kudde volgt, geraakt niet verder dan die kudde. Diegene die alleen gaat, komt op plaatsen waar nog nooit iemand is geweest."


 Jullie ontwaken is aanstaande!


WAT WE DENKEN, CREËREN WE.
WAT WE VOELEN, TREKKEN WE AAN.
WAT WE ONS INBEELDEN, WORDEN WE.


Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. (Gandhi?)

De wereld verandert door je voorbeeld, niet door je mening.

Behandel anderen

zoals jij wilt dat ze jou behandelen.

Waar je je focus, je aandacht op richt, maak je sterker.

(M.a.w. zie je alleen maar oorlog en strijd of zie je een wereld waar mensen zoeken naar een leven in vrede en overvloed?)