SEPTEMBER 2021

Reserveren kan enkel nog ter plekke in parochiezaal Wortel

op de 1e en 3e woensdag van de maand

van 18.30 u tot 20.00 u.

 

De reserveringen vindt u NIET MEER op de Dorpskalender.be

Parochiezaal 't TREFPUNT reserveren?

Een zaal reserveren:

U komt op de 1e of 3e woensdagavond tussen 18.30 en 20.00 u. naar het vergaderzaaltje in het Trefpunt. U kunt de zaal bekijken, ontvangt direct alle nodige informatie en de documenten worden in orde gebracht. 

De reservatie is in orde als het voorschot (= 50 % van de huurprijs) of de waarborg "nieuwe huurder" (= 150 % van de huurprijs, waarin 50 % waarborg) betaald is. Verenigingen betalen geen voorschot.

>> Een OPTIE nemen op een zaal: je kunt ook een optie nemen op een zaal om nog te overleggen met familie e.d. Deze optie blijft 14 dagen geldig (30 dagen tijdens de vakantiemaanden juli en augustus) en moet dan bevestigd worden, zoniet komt ze te vervallen.

ZAALINFO

Algemeen:

 

 • Zaalcomité: Jef  Meyvis03 314 67 23, Zandstraat 19, Wortel 

   

 • Zaalverantwoordelijkeonderhoud en sleutel: Els Matthé-Eyckens, Pastorijstraat 13, 0473 21 21 29 

   

 • Brouwer: Drankenhandel ’t Bierhuis, Van Aertselaerstraat 37, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 53 28 of GSM 0475 41 00 40.

 • U mag geen eigen dranken meebrengen. 

 • In het dranklokaal staan de meest gevraagde dranken. U kunt een lijst krijgen bij de reservatie. In de week voorafgaand aan uw feest/activiteit neemt u contact op met de brouwer.  U kunt dan ook minder gebruikelijke dranken bestellen.

 • Het schenken van sterke drank is niet toegestaan. 

 • Na afloop wordt het verbruik geteld en de rekening verstuurd.
   

 • Speeltoestellen: een springkasteel mag in de zaal geplaatst worden. In de kleine zaal rekening houden met een max. hoogte van ca. 3,20 m. Beschadigingen moeten gemeld en vergoed worden. 

 • Balspelen binnen zijn niet toegestaan.  

 • Er is speelgelegenheid achter de zaal. 

   

 • In geval van een koffietafel bij overlijden is de zaal mogelijk pas beschikbaar vanaf 15.00 uur. Als dit zich voordoet, nemen wij met u contact op om de nodige schikkingen te treffen. 

   

 • Parkeergelegenheid is aanwezig bij de zaal en op het gemeenteplein ('Vagebondplein'). 

   

 • Als uw vereniging meerdere reservaties wil doen, kom dan met uw lijst naar de permanentie op woensdagavond van 18.30 u. tot 19.30 u. in het vergaderzaaltje. 

   

 • U kunt de verhuurkalender raadplegen op de dorpskalender Wortel www.dorpskalender.be en op deze site van kwb Wortel www.kwbwortel.be 

Gemeentelijke bepalingen ivm geluidsoverlast tussen 22.00 en 7.00 uur:

 • Activiteit in de zaal, bv. familiefeest of teerfeest: achtergrondmuziek is toegestaan, d.w.z. een maximum van ca. 60 dB(A).

 • Maakt u gebruik van een dj of live muziek of wilt u een afwijking, dan moet u een vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

 • Zie ook de website van de gemeente, het GAS-reglement of het evenementenloket.

           In orde met SABAM of billijke vergoeding?

 • SABAM = auteursrechten; steeds verschuldigd als er muziek gespeeld wordt;

 • Billijke vergoeding = uitvoeringsrechten; niet nodig als de muziek live uitgevoerd wordt door muzikanten, anders wel.

Capaciteit zalen:

GROTE zaal met keuken en toog, klein podium, vernieuwde muziekinstallatie:

capaciteit: tot 150 personen (feest met maal)

                          200 personen (koffietafel)

                          300 personen (zonder tafels)

Kleine zaal met keukentje, muziekinstallatie:

capaciteit: tot 60 personen

Vergaderlokaal:

capaciteit: tot  20 personen

Ook aanwezig: 7 receptietafels, beamer met scherm.

Huurprijzen zalen:

* Voor Wortelse verenigingen, KVG, De Slinger ....
Voor eigen leden:

- vergaderlokaal:  € 5.-

- kleine zaal: € 30.-

     (vorming namiddag of avond: € 15.- + € 5.- voor gebruik keuken)

- GROTE zaal: € 40.-

     (vorming namiddag of avond: € 30.- + € 5.- voor gebruik keuken)

 

Voor gemengd publiek (eigen leden en niet-leden):

- vergaderlokaal: € 15.-

- kleine zaal: ontspanning € 70.- (inclusief keuken en materiaal)

     (vorming € 30.- + € 5.- voor gebruik keuken);

- GROTE zaal: ontspanning € 100.- (inclusief keuken en materiaal)

     (vorming  € 40.- + € 5.- voor gebruik keuken);

- GROTE en kleine zaal: ontspanning  € 140.- (inclusief keuken en materiaal)

 

* Deze prijzen gelden ook voor Wortelse koppels bij viering 50-, 60-, ... jarig huwelijksjubileum.

* Wortelse JEUGDverenigingen, KVG, De Slinger of activiteiten voor kinderen: 70 % van de huurprijs. (€ 50, 70, 100)

* Activiteiten voor een goed doel kunnen een korting op de huurprijs vragen.

* Speciale activiteiten zoals jeugdfuif of vatje 18-jarigen: € 200.- (Voor 16 tot 18-jarigen gelden bijkomende voorwaarden.)

 

Voorschot: verenigingen betalen geen voorschot.

 

* Niet-Wortelse verenigingen:

- kleine zaal: € 110.-

- GROTE zaal: € 140.-

- GROTE en kleine zaal: € 200.-

 

Voorschot: verenigingen betalen geen voorschot.

 

* Particulieren

- kleine zaal: € 110.- (inclusief keuken *)

- GROTE zaal: € 140.- (id.)

- GROTE en kleine zaal: € 200.- (id.)

* voor gebruik keukenmateriaal, bestek ... + € 0.40 per persoon

* Voor fuiven gelden bijkomende voorwaarden.

* Voor Wortelse koppels bij viering 50-, 60-, ... jarig huwelijksjubileum, prijzen zoals verenigingen gemengd publiek: € 70, 100, 140.

 

Voorschot voor particulieren: 50 % van de huurprijs, te betalen binnen 14 dagen na ondertekening huurovereenkomst.

Voorschot 'NIEUWE HUURDER': vooruitbetaling 150 % van de huurprijs (= vooruitbetalen van de zaal + 50% als waarborg).

 

VERHUUR van tafels en stoelen (voor Wortelse particulieren en verenigingen):

- de nieuwe tafels en stoelen worden niet verhuurd;

- grote houten tafel (11 stuks):    € 2.-

- kleine tafel (10 stuks):               € 1.-

- stoelen (44 stuks):                     € 0.25