Privacyverklaring

Privacyverklaring gegevens huurders - particulieren en verenigingen

“Het Zaalcomité van pc. 't TrefPunt in Wortel bewaart de gegevens die ze van u ontvangen heeft bij het afsluiten van een huurovereenkomst (naam en adres, contactgegevens zoals u deze doorgaf, details van de huuraanvraag).

De gegevens worden enkel gebruikt in functie van een aanvraag tot zaalverhuur, nl. de opmaak van de nodige documenten (verhuurovereenkomst, boekinginfo, factuur) en contact met de brouwer. De gebruikelijke of wettelijke bewaartermijnen worden hierbij gerespecteerd.

De gegevens worden bewaard tot maximum 5 jaar na het laatste contact, tenzij door u anders aangegeven bij de aanvraag.

Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand.

Als u uw gegevens wilt inkijken of verbeteren, kan dit steeds ter plaatse tijdens de permanentie in de vergaderzaal van 't TrefPunt op woensdagavond van 18.30 u. tot 19.30 u. of via mail aan de voorzitter van het Zaalcomité.

Het Zaalcomité verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-GDPR)