KWB-ledenbijdrage 

Het KWB-lidgeld bedraagt € 30,00, lichamelijke ongevallenverzekering tijdens KWB-activiteiten inbegrepen. Alle gezinsleden maken automatisch deel uit van onze vereniging en kunnen deelnemen aan onze activiteiten tegen verminderde prijs. In afspraak met ons bestuur betalen sommige leden (o.a. mensen met een handicap en financieel zwakken) een verminderde bijdrage van 20 €.

Niet-leden die willen deelnemen aan de samenaankoop stookolie kunnen dat na lid te worden door het betalen van de volledige bijdrage van 30 euro.

Net zoals vorig jaar kun je het lidgeld betalen met het overschrijvingsformulier dat je bij de Raak van november vindt. We vragen je om het lidgeld over te maken op het rekeningnummer van Kwb-Wortel (zie  hieronder). Als mededeling vermeld je naam en voornaam van de man/vrouw die Kwb-lid is. Op die manier kunnen onze kassier en secretaris de stortingen vlot opvolgen en ontvang jij zonder onderbreking de Raak en eigen Wortelse informatie. Wie half december nog niet betaald heeft, wordt veiligheidshalve geschrapt uit de ledenlijst.

In december ontvang je dan ook de nieuwe lidkaarten. Late betalers of nieuwe leden in januari of februari.

Wij doen met ons bestuur ons best om elk jaar voor iedereen aantrekkelijke activiteiten
aan te bieden (zie ons  jaarprogramma). Mensen die sportieve ambities hebben kunnen ook altijd deelnemen aan de activiteiten van onze wielertoeristen, voetballers, biljarters, kaarters en joggers. 

 

Wij hopen je als KWB-lid te mogen blijven begroeten!

 wrdle2.jpg

Bent u nog geen lid maar u wilt het worden?

U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden of wijkmeesters bij u in de buurt.

De bijdrage van € 30,- kan contant betaald worden, met een overschrijvingsformulier bij uw bank of online:

rekeningnummer IBAN: BE81 7875 5039 3824; BIC: GKCCBEBB.

U kunt natuurlijk het hele jaar door lid worden - na de samenaankoop stookolie in mei/juni aan verminderde bijdrage - neem daarvoor contact op met een bestuurslid.

Als u eerst eens wilt proeven van wat KWB te bieden heeft, kunt u een proefabonnement nemen op het maandblad RAAK. Contacteer een bestuurslid of zie hiervoor de site van kwb-nationaal.

Informatie van Kwb Wortel vind je op deze site of soms in uw brievenbus.