• slide

KWB - LIDGELD

Vernieuwen kwb-lidmaatschap kan door het overschrijven van € 35 naar rekeningnummer BE81 7875 5039 3824 van Kwb Wortel met vermelding van uw naam + lidgeld 202. .